Zwierzę jako prezent świąteczny a przepisy prawa

Zwierzę jako prezent- niespodzianka? Podarowanie zwierzęcia jest umową darowizny, czyli dwustronną czynnością prawną, do której konieczne są ustalenia i zgody obu stron umowy. Jest to niezbędne również dla zapewnienia bezpieczeństwa zwierzęciu. W świetle prawa nie ma możliwości, by prezent w postaci zwierzęcia mógł być wyłącznie decyzją jednej osoby, dlatego niespodzianki w mojej ocenie są tu wykluczone.

https://wimieniuzwierzat.com/zwierze-jako-prezent-swiateczny-a-przepisy-prawa/
Artykuł Mecenas Karoliny Kuszlewicz autorki bloga: W IMIENIU ZWIERZĄT I PRZYRODY – głosem adwokata

cd na blogu, zapraszamy.