Konferencja “Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”

Mieliśmy przyjemność brać udział w konferencji która odbyła się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie dnia 25.11.2017 r. “Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt” zorganizowanej przez mec. Karolinę Kuszlewicz – W imieniu zwierząt i przyrody – głosem adwokata oraz przez Zespół do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. To wspaniała i niezwykle ważna impreza. Jedna z niewielu możliwości nawiązania ciekawych kontaktów w środowisku ludzi których łączy miłość i szacunek do wszystkich zwierząt. Było motywująco, inspirująco i po prostu miło pod względem towarzyskim.
Dziękujemy wszystkim organizatorom tej konferencji a w szczególności Mecenas Karolinie Kuszlewicz która na swoim fanpage pisze, cytuję:

“Wspomnienie z wczorajszej konferencji “Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, którą miałam przyjemność współorganizować w ramach Zespół do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Znamienici goście, fantastyczna atmosfera i nieoczywiste tematy. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Zespołu i Wicedziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie– adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.
Było wyjątkowo ciekawie. Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie prof. Tomasz Pietrzykowski “Status prawny zwierząt- dereifikacja i co dalej?”, a następnie w panelu poświęconym zwierzętom domowym i hodowlanym głos zabrali: Dyrektor Generalny Najwyższa Izba Kontroli (NIK) pan Andrzej Styczeń (Problem bezdomności zwierząt w Polsce na podstawie raportu NIK), adw. Lidja Rajca- Skura (Nieoczywisty status prawny kota) i adw. Gabriela Morawska-Stanecka (Administracyjny odbiór zwierzęcia na podstawie przepisów uoz) – obie panie mecenas z Koło Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, pani Małgorzata Szadkowska- Prezeska CIWF Polska. 2. panel poświęcony był ochronie zwierząt nieudomowionych, w którym wystąpiły: Agnieszka Gruszczyńska ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt (Utrzymywanie zwierząt gatunków niebezpiecznych), adw. Agata Szafraniuk z ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi (Ochrona zwierząt dzikich), adw. Zuza Warso – członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA (Sytuacja prawna zwierząt doświadczalnych). Ja również miałam przyjemność zabrać głos w odniesieniu do ochrony karpi przed niehumanitarnym traktowaniem. Był również wykład prof. Andrzej Elżanowski “O potrzebie szerokiego spojrzenia na ochronę zwierząt”.
Konferencję uświetniła sesja plakatu: Klub GajaFundacja Dom dla KundelkaFundacja Noga w Łapę i Katarzyna Chałas.
Wszystkim Państwu, którzy przybyliście na to wydarzenie, często z odległych miejscowości, bardzo serdecznie dziękuje za obecność, dyskusję, wymianę myśli i energię.”