Organizacja prozwierzęca jako strona postępowania o odebranie zwierzęcia – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jak zapewne wiecie Naczelny Sąd Administracyjny w podjętej w składzie siedmiu sędziów w uchwale potwierdził, że organizacja społeczna zajmująca się odbieraniem katowanych zwierząt od ich właścicieli posiada interes prawny w postępowaniu administracyjnym.
To rozstrzygnięcie, które potwierdza stanowisko prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, wydaje się być przełomowe dla nas jako organizacji społecznych.
Więcej na naszym blogu. Zapraszamy!