“Zwierzę nie jest rzeczą” cz. I / 2018

Rozpoczęliśmy już tegoroczne spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z udziałem zwierząt. Spotkania te mają na celu krzewienie odpowiedzialnego postępowania ze zwierzętami, propagowanie sterylizacji, znakowania, adopcji i szeroko pojętego humanitarnego traktowania zwierząt domowych, jak i gospodarskich.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach oraz zaangażowaniu Pani Grażyny Jańczyk, wychowawczyni klasy IIA Gimnazjum w Wartkowicach, 05 stycznia mieliśmy przyjemność spotkać się na terenie szkoły z 15-osobową grupą młodzieży.
Tematem pierwszego spotkania, które poprowadziły założycielka Fundacji Dom dla Kundelka, Beata Bieniak oraz opiekunka Fundacyjnego Azylu Justyna Dudczak, było zapoznanie młodzieży z prawami zwierząt, które reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Wyczulenie na krzywdę, złe traktowanie i reagowanie w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Propagowanie sterylizacji i znakowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego wolontariatu w schroniskach dla zwierząt lub organizacjach, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Honorowym gościem spotkania była maleńka suczka Kimi, która jak można się było spodziewać, podbiła serca całej klasy. Mamy nadzieję na kolejne, tym razem plenerowe spotkania z tą grupą młodzieży.
https://www.zswartkowice.szkolnastrona.pl/